Skip to main content

Dagsorden generalforsamling 24. april

Dagsorden Generalforsamling 2024

Hermed endelig dagsorden for ordinær generalforsamling hos:

Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30 st., 6200 Aabenraa

Onsdag den 24. april 2024, kl. 19.00.

Frivilligcentret byder på et glas rosé og en rejemad fra kl 18.30. 

Dagsorden iflg. vedtægter:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent og to stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning
4.   Fremlæggelse af revideret regnskab
5.   Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.   Fastsættelse af kontingent for alle typer kontingenter.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af to suppleanter for 1 år
9. Ingen indkomne forslag
10. Eventuelt

OBS: Den nye bestyrelse konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen samme aften.


Alle foreninger, der har indbetalt kontingent pr. 27.03.2024, er stemmeberettiget med én stemme pr. forening. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle medlemmer af medlemsforeningerne er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, dog er der tilmelding via NemTilmeld, hvortil der udsendes link via mail til medlemmerne.

Bemærk § 6, stk. 1 i vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen.

  • Læst: 111